• Plaster Bandage

    Завој од гипс

    Гипс-завојот е направен од газа-завој што се качува во целулоза, се додава малтер од париски прав за да се направи, откако ќе се впие во вода, може да се зацврсти за кратко време да го финализира дизајнот, да има многу силна способност за моделот, стабилноста е добра. Се користи за фиксирање ортопедска или ортопедска хирургија, изработка на калапи, помошни апарати за вештачки екстремитети, заштитни стентови за изгореници и сл., со ниска цена.